Nyhet

Uniconsult besøker Oxford

Studieturen var en oppfølging av fjorårets besøk i San Francisco, Silicon Valley og Berkeley. Også i år samarbeidet vi med Peder Inge Furseth fra BI, og sammen hadde vi etablert et spennende og tettpakket program for den halve uken vi var i Oxford. Forelesningene fant sted ved Said Business School, University of Oxford.

oxford1

Hovedtema var denne gangen innovasjon og foreleserne var ledende kapasiteter innenfor fagområdet, samt eksterne foredragsholdere med erfaring fra innovasjon i praksis sett fra en leders ståsted. I tillegg besøkte vi bedrifter der ulike typer innovasjon ble eksemplifisert.

Vi fikk også anledning til å kjenne på de mer historiske sider ved Oxford University, blant annet med en høytidelig middag i St Edmund Hall.

Uniconsults beviste strategi knyttet til kompetanseutvikling mener vi kommer våre kunder til gode. Direkte ved at vi som deltar blir faglig oppdaterte, mer indirekte ved at strategien tiltrekker de beste konsulentene – noe som våre kunder også har utbytte av.

oxford2

 

Save