AI og organisasjonskultur på Støtvig

26 . 04 . 2024 - 1 mins lest

Denne uken samlet hele selskapet seg på Støtvig hotell for faglig påfyll!

Første dag var viet til professor Eirik Sjåholm Knudsen som på engasjerende vis gav oss innsikt innenfor temaet kunstig intelligens. Alle konsulentene i Uniconsult gjennomførte et kompetanseprogram på «data science» ved HEC Paris i 2021, og siden har det skjedd mye innenfor dette emnet i stadig økende tempo. I Eirik sin sesjon fikk vi innsyn i den siste utviklingen innenfor generativ AI, og vi fikk en god diskusjon om hvordan dette kan få betydning for både oss selv og våre kunder i tiden som kommer.

På dag 2 ledet en energisk direktør Tore Hillestad ved NHH executive oss gjennom en god diskusjon på emnet organisasjonskultur. Det var på en studietur til Berkeley i California i 2013 at Uniconsult fikk øynene opp for hvordan en sterk og relevant organisasjonskultur kan gi oss et varig konkurransefortrinn. Siden den gang har vi kontinuerlig satt søkelys på temaet.

«Dette er en kompetanse og en bevissthet vi ikke bare har glede av internt, men også noe vi i stor grad kan utnytte i oppdragene til det beste for våre kunder» forteller daglig leder Roger Skoglund

 

Fotograf: Øystein Heggelund Dahl