Christian Kråkenes har startet i Uniconsult!

01 . 03 . 2024 - 2 mins lest

Vi er veldig glad for å kunne ønske Christian velkommen til oss! Han har over 10 års erfaring i ulike økonomiroller og selskaper.

Christian har over 10 års erfaring i ulike økonomiroller og selskaper, både som konsernregnskapssjef, CFO og revisor. Gjennom karrieren har han opparbeidet seg en bred forståelse for økonomifunksjonens rolle i ulike organisasjoner, typiske utfordringer og muligheter økonomiavdelinger står overfor samt bidratt til å finne løsninger på utfordringer og tiltak for å utnytte muligheter.

Operativt har Christian jobbet med rapportering, budsjettering, forecasting og likviditetsstyring, men også strategisk med effektivisering, utarbeidelse av KPIer og ulike former for transaksjoner (kapitalinnhenting og M&A).

Christian er en positiv og omgjengelig person som verdsetter trivsel og kunnskapsdeling høyt. I arbeidet er Christian strukturert og løsningsorientert samt at han er opptatt av å levere god kvalitet.