Sikkerhetstjenester

Uniconsult har høyt kvalifiserte konsulenter med lang og bred erfaring fra arbeid med IT sikkerhet. Vi tilbyr ressurser til forbedringsprosjekter eller vi kan midlertidig utføre ulike roller i virksomheten.  Med lang erfaring fra en rekke ulike oppdrag finner vi de riktige tiltakene for å sikre våre kunder.

01
Innleie av IT sikkerhetsressurser
Uniconsult har konsulenter med lang erfaring med å utføre linjeoppgaver på ulike nivåer i virksomheter. Våre konsulenter er faglig sterke, operative, løsningsorienterte og selvgående.
Vi har fokus på å løse oppgavene der hvor kunden har størst behov. Det kan innebære å utføre jobben som sikkerhetsleder (CISO), være GCR ressurser eller prosjektledere. Vi kan også fungere som rådgivere ved forbedringsprosjekter, bistå sertifiseringsløp eller gjennomføre sikkerhetsrevisjon.
02
Etabler gode rutiner og internkontroll
Uniconsult jobber sammen med våre kunder for å sikre helhetlig og god virksomhetsstyring.
Vi har god kjennskap med ulike typer rammeverk innen IT sikkerhet og kan hjelpe våre kunder å tilpasse disse til deres behov. God internkontroll vil ha en risikobasert tilnærming hvor vi kan hjelpe våre kunder med å systematisere dette og utføre arbeidet med alt fra sikkerhetskultur, sikker kodeutvikling, tilgangsstyring til beredskapstesing.
03
Sikkerhetsarkitektur
Uniconsult tilbyr hjelp med finne skreddersydde sikkerhetsarkitekturløsninger som beskytter kundenes data og ressurser.
Sikkerhetsarkitektur er ryggraden i enhver organisasjons forsvarsstrategi mot trusler og risikoer i den digitale verden. Våre erfarne sikkerhetsarkitekter kan kravstille og rådgi dine utviklingsteam. Vi hjelper deg med å oppnå målbare forbedringer innen sikker programvareutvikling, samt bruk av moderne rammeverk og anerkjente prinsipper gjennom hele programvarelivsløpet.

Ønsker din bedrift rådgivning innen noen av våre tjenesteområder?

Kontakt oss