Ledelse og strategi

Uniconsults konsulenter er erfarne ledere med kompetanse både på operativt og strategisk nivå. Vi tilbyr innleie av midlertidige ledere i ulike roller, bistand med strategiske vurderinger og bistand med forretningsutvikling. Vi trigges av å hjelpe våre kunder med å lykkes gjennom en systematisk og smidig tilnærming, samt god metodekunnskap. Med grunnlag i et godt samarbeid og deling av kompetanse, hjelper vi med den gode strategiske analysen og med utvikling av forretningen.

01
Midlertidig ledelse/management for hire
Uniconsult har konsulenter med lang ledererfaring fra ulike bransjer. Våre konsulenter er faglig sterke, operative, løsningsorienterte og selvgående med gode referanser.
Vi har fokus på å løse oppdragsgivers behov og bidra til en best mulig løsning. Vi tar gjerne på oss lederroller både i linjeorganisasjoner og i prosjekter som daglig leder, CFO, CIO, økonomisjef, konsernregnskapssjef, kontroller og prosjektleder.
02
Strategisk analyse
Vi jobber sammen med våre kunder fra analyse, til strategiutvikling og implementering både for forretningsstrategi og digital strategi.
Vi er opptatt av å kunne bidra til at våre kunder tar gode beslutninger. Vi legger vekt på å forstå de reelle behovene, finne de rette løsningene i samspill med kunden, og å være tilstede for kunden til endringene er gjennomført. For å sikre et vellykket resultat, bruker vi anerkjent metodikk og forskningsbasert fagkunnskap.
03
Forretningsutvikling
Vi bistår våre kunder med å vurdere markeder og muligheter, analysere kunder, konkurrenter og operasjonell drift.
Når analysen er gjennomført hjelper vi med forprosjekt, business-case, forretningsplaner, forretningsmodeller, etablering av virksomhet- og forretningsenheter og kompetanseutvikling. Vi er opptatt av at ønskede endringer tas i bruk og at effekter kan måles, og har fokus på effektiv gevinstrealisering. Det er viktig for oss å bygge bro mellom teknologi og forretningsutvikling.

Ønsker din bedrift rådgivning innen noen av våre tjenesteområder?

Kontakt oss