Menneskene

20150816_143923I Uniconsult er vi stolte av hverandre. Vi vektlegger åpenhet, tillit og likeverd. Alle konsulentene er faglig sterke, profesjonelle og tilpasser seg raskt kundens miljø. De fleste hos oss har minimum 10 års erfaring og mange er spesialister på sine områder.

Selv om konsulentene våre jobber ute hos kundene mener vi det er viktig å møtes ofte for å styrke interne relasjoner og lære av hverandre. Derfor legger vi stor vekt på å treffes i ulike sammenhenger, både faglig og sosialt, for å utvikle gode interne relasjoner.

Hos oss er det mange med ulik bakgrunn og kompetanse innenfor områdene Prosjekt og Økonomi/Ledelse. Vi har både sivilingeniører, siviløkonomer, revisorer og jurister ansatt hos oss og ser mulighetene i ulik kompetanse og erfaring.