Ny daglig leder i Uniconsult!

08 . 01 . 2024 - 1 mins lest

Etter 16 år som daglig leder i Uniconsult ønsker Arne Norrud nå å sende stafettpinnen videre.

Selskapet har i perioden vokst både i antall ansatte og i omsetning, og har hele tiden levert svært gode resultater. «Det har vært en stor glede å lede Uniconsult. Vi har skapt et av de beste konsulentmiljøene i Norge og jeg er stolt av de resultatene vi har oppnådd sammen gjennom disse årene», sier Arne.

Arne vil fortsette som partner i Uniconsult, og vil fremover bistå selskapets kunder på heltid.

“Det har vært en prioritet for Uniconsult å søke etter interne kandidater til å overta lederrollen i selskapet. Da gir vi nye utviklingsmuligheter til de beste talentene våre, og det bidrar til å sikre videreføring av selskapets sterke kultur. Det har vært tilfredsstillende å konstatere at vi i egen stab har funnet gode kandidater til å bekle denne viktige rollen”, forteller styreleder Mats Høyset.

“Det er derfor en stor glede å annonsere at Roger Skoglund tar over stafettpinnen fra 1. januar 2024. Roger går nå inn i stillingen som daglig leder i en fireårig åremålsstilling. Han har vært partner i Uniconsult siden 2009 og har vært en del av ledergruppen det siste året. Roger har alle forutsetningene som skal til for å kunne lede Uniconsult mot videre suksess for selskapets ansatte og kunder”, fortsetter styrelederen.

«Jeg ser frem til oppgaven jeg nå har fått med entusiasme og ærefrykt» innleder Roger. «Det er veldig mye bra i Uniconsult som må tas godt vare på og som utgjør noen av våre viktigste konkurransefortrinn. Vårt forskningsbaserte kompetanseutviklingsprogram er et eksempel på noe som vil bli videreført under ny ledelse. Og vi vil selvfølgelig fortsette å levere våre kunder gode tjenester fra svært erfarne konsulenter. Våre gode relasjoner til samarbeidspartnerne våre vil også blir tatt godt vare på.»

Lederskiftet markerer også noen endringer i selskapets øvrige ledelse ved at Marianne Mellem og Robert Rogne går inn i lederteamet med ansvar for hvert sitt tjenesteområde. «En fornyelse som vil tilføre ny energi. Vi vil fortsette å løfte selskapet knepp for knepp.» fortsetter Roger. «Å skifte ledelsen er selvsagt en betydelig endring for et selskap, men alle i den nye ledergruppen har lang fartstid i selskapet, og kontinuiteten er derfor godt ivaretatt. Uniconsult har en sterk og strategisk relevant organisasjonskultur. Sammen vil vi sikre denne viktige kulturen også fremover, til beste for våre ansatte og våre kunder.»