Prosjektledelse og digital transformasjon

Uniconsult tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter med sterk metodekunnskap og lang erfaring innen prosjektledelse og digital transformasjon. Vi etablerer praktiske løsninger som er godt forankret i fag og ledende praksis og tilpasser vårt arbeid til de metoder og verktøy som oppdragsgiver benytter.

01
Program- og prosjektledelse
Program og prosjektledelse er et av Uniconsults fremste kompetanseområder. Våre konsulenter har lang og relevant erfaring fra både offentlig- og privat sektor som programledere, prosjektledere og rådgivere.
Kombinasjonen av faglig spisskompetanse innen prosjektfaget, spesifikk bransje- og domenekunnskap, samt praktisk erfaring fra ulike prosjekter og prosesser, gir oss gode forutsetninger for å levere gode resultater. I tillegg til å bekle ulike lederroller bistår vi kundene med lønnsomhetsanalyser og gevinstrealisering, behovsanalyser og kravspesifisering, metodekompetanse og prosessledelse. Vi kan også bistå med innføring og etablering av forvaltningsorganisasjon. Digitalisering og transformasjon er en fellesnevner i alle våre prosjekter.
02
Arkitektur
Uniconsult har et sterkt fagmiljø av funksjonelle og tekniske arkitekter. Vi har lang erfaring med store og komplekse systemprosjekter blant annet i offentlig sektor. Kombinasjonen av solid domenekompetanse og god teknisk forståelse gjør våre konsulenter til brobyggere mellom fag og IT.
Gjennom tverrfaglig samarbeid og behovsfokus, sikrer vi helhetlige og fremtidsrettede løsninger. Vi bistår kundene våre med behovskartlegging, tjenestedesign, løsningsarkitektur, driftsarkitektur og kjøretidsarkitektur. Vår konsulenter kan også bekle produkteierroller og ta ansvar for utviklingsledelse og teamledelse. Vi leverer også tjenester innen sikkerhetsrådgiving.
03
Anskaffelser
Uniconsult gjennomfører anskaffelsesprosesser for både privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har god kompetanse på det omfattende regelverket og de formelle kravene til offentlige anskaffelser. Vi har bred erfaring med bruk av ulike standardavtaler.
Uniconsult legger stor vekt på å være en nøytral rådgiver, og har derfor ingen avtaler med system- eller løsningsleverandører og har ingen eksterne eiere. Typiske oppgaver vi bistår med er utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og valg av avtaleform. Utforming av kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag. Etablering av forhandlingsstrategi, gjennomføring av anbudsprosess og forhandlinger. Endelig avtaleutforming, avtaleinngåelse og etablering av rutiner for kontraktsforvaltning

Ønsker din bedrift rådgivning innen noen av våre tjenesteområder?

Kontakt oss