Prosjektledelse og digital transformasjon

Uniconsult tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter med sterk metodekunnskap og lang erfaring innen prosjektledelse og digital transformasjon. Vi etablerer praktiske løsninger som er godt forankret i fag og ledende praksis og tilpasser vårt arbeid til de metoder og verktøy som oppdragsgiver benytter.

01
Prosjekt- og produktledelse
Program, prosjekt- og produktledelse er et av Uniconsults fremste kompetanseområder. Våre konsulenter har lang og relevant erfaring fra både offentlig- og privat sektor som programledere, prosjektledere, produktledere, produkteiere, endringsledere, prosjektstøtte og rådgivere.
Kombinasjonen av faglig spisskompetanse innen prosjektfaget og produktutvikling, spesifikk bransje- og domenekunnskap, samt praktisk erfaring fra ulike prosjekter og prosesser, gir oss gode forutsetninger for å levere gode resultater. Vi har konsulenter med konkret erfaring i å etablere gjennomføringsmodeller basert på beste praksis fra både prosjekt- og produktutviklingsmodeller. I tillegg til å bekle ulike lederroller bistår vi kundene med lønnsomhetsanalyser og gevinstrealisering, behovsanalyser og kravspesifisering, metodekompetanse og prosessledelse. Vi kan også bistå med innføring og etablering av forvaltningsorganisasjon. Vi har betydelig erfaring fra smidig prosjektgjennomføring, herunder bruk av oppdragsgivers egne rammeverk samt anerkjente rammeverk som eksempelvis Scrum, Kanban/Lean, SAFe. Digitalisering og transformasjon er en fellesnevner i alle våre prosjekter.
02
Arkitektur
Uniconsult har et sterkt fagmiljø av funksjonelle og tekniske arkitekter. Vi har lang erfaring med store og komplekse systemprosjekter i offentlig sektor. Kombinasjonen av solid domenekompetanse og god teknisk forståelse gjør våre konsulenter til brobyggere mellom fag og IT.
Gjennom tverrfaglig samarbeid og behovsfokus, sikrer vi helhetlige og fremtidsrettede løsninger. Vi bistår kundene våre med behovskartlegging (design thinking), tjenestedesign, løsningsarkitektur, driftsarkitektur og kjøretidsarkitektur. Våre konsulenter kan også bekle produkteierroller og ta ansvar for utviklingsledelse og teamledelse.
03
Anskaffelser
Uniconsult gjennomfører anskaffelsesprosesser for både privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har god kompetanse på det omfattende regelverket og de formelle kravene til offentlige anskaffelser. Vi har bred erfaring med bruk av ulike standardavtaler.
Uniconsult legger stor vekt på å være en nøytral rådgiver, og har derfor ingen avtaler med system- eller løsningsleverandører og har ingen eksterne eiere. Typiske oppgaver vi bistår med er utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og valg av avtaleform. Utforming av kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag. Etablering av forhandlingsstrategi, gjennomføring av anbudsprosess og forhandlinger. Endelig avtaleutforming, avtaleinngåelse og etablering av rutiner for kontraktsforvaltning

Ønsker din bedrift rådgivning innen noen av våre tjenesteområder?

Kontakt oss