Jobbe hos oss

I Uniconsult ser vi alltid etter nye kollegaer som kan være med på å levere stadig bedre tjenester til våre kunder og samtidig utvikle selskapet vårt videre. Vi ser etter personer som passer i rollen som både konsulent, kollega og eier. Vi ansetter 2-4 nye kollegaer i året. Kvinneandelen er på 30% og vi ønsker å øke denne andelen.

Du er:

Rask til å forstå kundens behov og sette seg inn i kundens forretning
Ute etter å jobbe i et sterkt fagmiljø og utvikle selskapets og egen kompetanse
Klar til å bidra i et konsulentmiljø og bygge dette videre

Du har:

Høyere utdanning
Minst 7-10 års erfaring
Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Bred kontaktflate og evnen til å utvikle oppdrag hos kundene
Svært gode sosiale egenskaper

Vi tilbyr:

Medeierskap med stor vekt på likhet
Et unikt faglig og sosialt miljø
Sterk satsing på kompetanseutvikling
Oppdrag hos spennende og utviklingsorienterte kunder

Kompetanseutvikling

Kompetanse og kompetanseutvikling verdsettes høyt i Uniconsult. Vi samarbeider med de fremste kompetansemiljøene i Norge som NHH, BI, NTNU og har årlige fagsamlinger og studieturer hvor vi besøker de beste universitetene i verden. Vi utforsker nye fagområder og oppdatert fagkunnskap ved universiteter som Berkeley, MIT, Oxford og Bocconi

Vi har en egenutviklet modell for kompetanseutvikling – Unikum – som systematisk bidrar til kompetansebygging på både selskapsnivå og hos den enkelte konsulent. Konsulentene oppfordres til kontinuerlig å utforske områder for videreutvikling, og til å bygge kompetanse som differensierer oss i markedet. Vi er opptatt av å balansere konsulentenes utviklingsplaner med fagkunnskapen som etterspørres av våre kunder. Ulike sertifiseringer og årlige faglige oppdateringer ligger som en grunnmur for dette og gjennomføres ved deltakelse på eksterne kurs, seminarer og fagsamlinger.

Vi tilbyr også individuelt tilpassede tiltak som for eksempel etterutdanning på mastergradsnivå (MBA). Den viktigste læringen skjer likevel gjennom oppdragene våre. Våre konsulenter jobber daglig med flere av landets ledende virksomheter og deltar i mange av landets mest spennende prosjekter og satsningsområder. Dette gir oss en helt unik læringsarena. Kompetansen deler vi gjerne både internt og eksternt gjennom fagsamlinger og erfaringsutveksling med kollegaer og kunder.

Våre verdier

Uniconsult tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter med sterk metodekunnskap og lang erfaring innen prosjektledelse og digital transformasjon. Vi etablerer praktiske løsninger som er godt forankret i fag og ledende praksis og tilpasser vårt arbeid til de metoder og verktøy som oppdragsgiver benytter.

Kompetanse

Vi jobber målrettet med å utvikle kompetansen vår slik at vi alltid er oppdatert på det kundene trenger og har riktig kompetanse til det vi ønsker å jobbe med. Uniconsult rekrutterer også strategisk for å utvikle våre satsningsområder.

Frihet og Fleksibilitet

Innebærer muligheten til å til å påvirke egen utvikling med hensyn til oppdrag og kompetanse. Det betyr også frihet til å finne balanse mellom jobb og fritid. Friheten vil alltid være fulgt av et ansvar for egne oppdrag, kollegaenes beskjeftigelse og selskapets utvikling.

Åpenhet og Likhet

Vi har alle lik eierandel og stemmerett i selskapet. Våre interne prosesser er åpne og alle bidrar i utviklingen av selskapet til felles beste.

Lønnsomhet og Verdiskapning

I Uniconsult synes vi det er gøy å drive selskapet så godt og effektivt som mulig. Vi ønsker å bruke ressurser på det som er viktig for oss, og bidra til verdiskapning for våre kunder.