Selskapet

Uniconsult ble etablert i 1998 og er et uavhengig konsulentselskap som består av og rekrutterer de beste konsulentene innenfor sine tjenesteområder.

Vi har siden oppstarten hatt en sunn organisk vekst både i antall ansatte, omsetning og resultat og selskapet består nå av godt over 50 konsulenter.

Alle ansatte i Uniconsult er eiere. Vi har et felles ansvar for å utvikle selskapet og sørge for at vi kontinuerlig har oppdatert kompetanse. Vi prioriterer kompetansetiltak høyt. Gjennom samarbeid med de ledende kompetansemiljøene i Norge har vi besøkt mange av verdens beste universiteter for faglige oppdateringer. Vi vil fortsette vår organiske vekst i årene som kommer, samtidig som vi leverer spennende oppdrag hos våre kunder.

Vi har også flere samarbeidspartnere som leverer tjenester gjennom Uniconsult og sikrer at vi har den kapasiteten og kompetansen våre kunder trenger.

Våre verdier

I Uniconsult bruker vi verdiene våre i de daglige beslutningene vi tar.

Kompetanse

Vi jobber målrettet med å utvikle kompetansen vår slik at vi alltid er oppdatert på det kundene trenger og har riktig kompetanse til det vi ønsker å jobbe med. Uniconsult rekrutterer også strategisk for å utvikle våre satsningsområder.

Frihet og Fleksibilitet

I Uniconsult har alle muligheten til å påvirke egen utvikling, både med hensyn til oppdrag og kompetanseretning. Konsulentene gis også betydelig frihet til selv å finne balanse mellom jobb og fritid, samtidig som partner rollen innebærer et sterkt ansvar for egne oppdrag, kollegaenes beskjeftigelse og selskapets utvikling.

Åpenhet og Likhet

I Uniconsult har alle ansatte lik eierandel og stemmerett, og innad i selskapet har vi full åpenhet rundt våre interne prosesser. Dette bidrar til at alle er med på å dra lasset sammen og sørger for kontinuerlig utvikling av selskapet til vårt felles beste.

Lønnsomhet og Verdiskapning

I Uniconsult synes vi det er gøy å drive selskapet så godt og effektivt som mulig. Vi ønsker å bruke ressurser på det som er viktig for oss, og bidra til verdiskapning for våre kunder.