Selskapet

Uniconsult ble etablert i 1998 og er et uavhengig konsulentselskap som rekrutterer de beste konsulentene innenfor våre tjenesteområder.

Vi har siden oppstarten hatt en sunn organisk vekst både i antall ansatte, omsetning og resultat og har nå godt over 50 ansatte konsulenter.

Alle ansatte i Uniconsult er eiere. Vi har et felles ansvar for å utvikle selskapet og sørge for at vi kontinuerlig har oppdatert kompetanse. Vi prioriterer kompetansetiltak høyt. Gjennom samarbeid med de ledende kompetansemiljøene i Norge har vi besøkt mange av verdens beste universiteter for faglige oppdateringer. Vi vil fortsette vår organiske vekst i årene som kommer, samtidig som vi leverer spennende oppdrag hos våre kunder.

Vi har også flere samarbeidspartnere som leverer tjenester gjennom Uniconsult og sikrer at vi har den kapasiteten og kompetansen våre kunder trenger.

Våre verdier

I Uniconsult bruker vi verdiene våre i de daglige beslutningene vi tar.

Kompetanse

Vi jobber målrettet med å utvikle kompetansen vår slik at vi alltid er oppdatert og har riktig kompetanse til det vi ønsker å jobbe med. Uniconsult rekrutterer også strategisk for å utvikle våre satsningsområder.

Frihet og Fleksibilitet

Innebærer mulighet til å til å påvirke egen utvikling med hensyn til oppdrag og kompetanse. Det betyr også frihet til å finne balanse mellom jobb og fritid. Friheten vil alltid være fulgt av et ansvar for egne oppdrag, kollegaenes beskjeftigelse og selskapets resultater og utvikling.

Åpenhet og Likhet

Vi har alle lik eierandel og stemmerett i selskapet. Våre interne prosesser er åpne og alle bidrar i utviklingen av selskapet til felles beste.

Lønnsomhet og Verdiskapning

I Uniconsult synes vi det er gøy å drive selskapet så bra og effektivt som mulig. Vi ønsker å bruke ressurser på det som er viktig for oss, og bidra til verdiskapning for våre kunder.