Fremtidens økonomifunksjon

Vi kjenner økonomifunksjonen fra det regnskapsfaglige og konsolideringstekniske via finansiell rapportering til hvordan lede en økonomiavdeling. Vi investerer betydelig i kompetanseheving på dagsaktuelle temaer – og vi deler gjerne våre erfaringer. Alle våre konsulenter har tung økonomifaglig utdanning, foruten betydelig linjeerfaring fra et bredt spekter av roller i ulike bransjer. Vi bistår med å styrke økonomistyringen, effektivisere og digitalisere prosesser, samt bruk av dataanalyser til forbedret styringsinformasjon. Vi vet hva som kreves for å oppnå en velfungerende økonomi- og virksomhetsstyring.

01
Virksomhetsstyring
Vi hjelper kunden med å nå sine mål, gjennom effektiv bruk av styringsverktøy som støtter oppunder virksomhetens strategi.
Uniconsult har konsulenter med solid erfaring på virksomhetsstyring, utvikling av risikostyringsmodeller, internkontrollprosjekter og finansiell modellering. Vi er raskt operative i virksomheten, og fokuserer på god prosjektledelse og å etablere et godt samarbeid. Vi vet at kompetanseoverføring mellom konsulent og medarbeidere er avgjørende for å sikre et vellykket resultat, og at en god overlevering er nøkkelen til suksess.
02
Finansiell rapportering
Vi er eksperter på finansiell rapportering. Mange av oss har bakgrunn fra revisjon og er statsautoriserte revisorer. I tillegg har alle våre konsulenter solid operativ erfaring og gode referanser.
Vi vet hva som kreves for at et foretak skal kunne gjennomføre finansiell rapportering på en velfungerende måte. Vi kan fylle en rolle eller bistå med kompetanse på alle områder innenfor finansiell rapportering, herunder; ledelsesrapportering, eksternrapportering, bærekraftsrapportering, EU taxonomy, skatterapportering, IFRS implementering, periodeavslutning, konsolidering, budsjettering, likviditetsstyring, regnskapsanalyser osv.
03
Digitalisering
Vi har solid erfaring med digitaliseringsprosjekter hvor vi forenkler rutiner, implementerer gode digitale verktøy og bidrar til mer effektive prosesser. Vi vet at teknologisk støtte i prosessforbedringer er viktig for at effektiviseringsgevinster skal kunne tas ut.
Vår erfaring tilsier at en vellykket digitalisering av økonomifunksjonen skjer gjennom effektivisering av hvordanman jobber, utvikling av menneskene i økonomifunksjonen, og gjennom riktig bruk og utnyttelse av IT systemene. Vi vet også at virksomheten noen ganger må investere i nye systemer eller ny kompetanse. Vi bistår kundene våre på alle disse områdene. Vår erfaring fra digitaliseringsprosjekter er at vellykkede prosjekter skjer via flere dimensjoner, hvor endringsledelse står sentralt. Gjennom godt tilrettelagte prosesser for endring ser vi at kundene oppnår ønskede effekter som: mer effektive prosesser, bedre kvalitet i leveransene, bedre utnyttelse av både eksisterende og nye IT-systemer. Flere av våre konsulenter er sertifiserte innenfor endringsledelse og kan bistå i å oppnå ønskede resultat i "digitaliseringsreisen".

Ønsker din bedrift rådgivning innen noen av våre tjenesteområder?

Kontakt oss