Life science – hvordan komme ut av startblokkene som en gaselle?

26 . 10 . 2021 - 1 mins lest

Mange gründere opplever det som en tidstyv å jobbe med alt annet som kreves for å drive et selskap, når det store målet er å utvikle et unikt produkt eller tjeneste for markedet.

Mange gründere opplever det som en tidstyv å jobbe med alt annet som kreves for å drive et selskap, når det store målet er å utvikle et unikt produkt eller tjeneste for markedet. Vår erfaring er at det er en fordel for fremdriften at man allerede i en tidlig fase knytter til seg bred økonomi- og administrativ kompetanse. Vi har erfaring i CFO roller i selskaper innenfor biotek og legemiddelutvikling i ulike faser som vi ønsker å dele her.


Torbjørn L. Øye
E: toy@uniconsult.no
M: +47 970 38 968

Mini CV: 

Torbjørn er siviløkonom fra NHH, og har hatt en rekke oppdrag som «Management for hire» i ulike økonomi- og regnskapsjefsfunksjoner. Han har hatt rollen som CFO, konsernregnskapssjef og controller med ansvar for finansiell rapportering, budsjettering, strategi, forretningsutvikling, m.m. Torbjørn har også kompetanse og erfaring innenfor fagfeltene program- og prosjektledelse, økonomisk analyse, kostnadseffektivisering, prosesskartlegging og anskaffelser.

Nøkkelkompetanse 

 • Management roller (CFO, økonomisjef, regnskapssjef)
 • Rapportering, økonomisk analyse
 • Sertifisert PMP prosjektleder, PRINCE2
 • Scrum product owner
 • LEAN yellow belt

Gunnar Aarnes
E: gaa@uniconsult.no
M: +47 934 03 849

Mini CV: 

Gunnar er statsautorisert revisor (NHH) og siviløkonom (BI) som bistår kunder innenfor virksomhetsstyring og finansiell analyse/rapportering. Han er faglig sterk innenfor nevnte fagfelt, og har erfaring som leder av økonomiorganisasjoner. Han har blant annet vært CFO og regnskapsdirektør i børsnoterte selskaper. Gunnar har bistått både oppstartsselskaper og store komplekse selskaper innenfor forsikring, energi, eiendom og bio-tek i mer enn 10 år som konsulent i Uniconsult.

Nøkkelkompetanse 

Bistand innenfor virksomhetsstyring og finansiell analyse/rapportering:

 • Linjeroller (CFO, øk.sjef, controller el.) eller ad hoc basert bistand
 • Kommunikasjon og rapportering til ledelse og styret
 • Transaksjonsbistand
 • Strategiprosesser
 • Kvalitetsgjennomganger
 • Fremtidens digitale økonomifunksjon