Er vi forberedt?

28 . 05 . 2024 - 1 mins lest

Øvelsen ble en øyeåpner for mange rundt de ulike problemstillingene organisasjonen må ta stilling til ved et cyberangrep.

Digitaliseringen gir mange muligheter, men det medfører også nye sårbarheter. I våre oppdrag ser vi at mange organisasjoner jobber godt og bevisst med å beskytte sine verdier. Det drives utstrakt opplæring av ansatte i hvordan de skal oppdage phishing mailer, håndtere passord og varsle om hendelser. Det gjennomføres også tekniske tiltak som herding av systemer og penetrasjonstester for å oppdage og fjerne sårbarhet. 

Imidlertid er det en kjensgjerning at mange øver altfor lite på det som må skje der og da når en uønsket hendelse inntreffer.  

Derfor inviterte vi Erlend Gjære fra Secure Practice til oss for å lede ansatte, kunder og samarbeidspartnere gjennom en praktisk beredskapsøvelse. Her fikk alle deltakerne delta i håndteringen av et dataangrep. I en realistisk case måtte vi tenke, ta avgjørelser og handle, både alene og i beredskapsgrupper – hele tiden mens klokken tikket.