Kompetanseutvikling

Kompetanse og kompetanseutvikling verdsettes høyt i Uniconsult. Vi har årlige fagsamlinger og studieturer til de beste universitetene i verden. Vi har utforsket nye fagområder og bygget dagsaktuell kompetanse ved universiteter som Berkeley, MIT, Oxford, Bocconi og NHH.

Vi har en egenutviklet modell for kompetanseutvikling – Unikum – som systematisk bidrar til kompetansebygging på både selskapsnivå og hos den enkelte konsulent. Konsulentene oppfordres til kontinuerlig å utforske områder for videreutvikling, og til å bygge kompetansen som differensierer oss i markedet.

Vi er opptatt av å balansere konsulentenes utviklingsplaner med fagkunnskapen som etterspørres av våre kunder. Ulike sertifiseringer og årlige faglige oppdateringer ligger som en grunnmur for dette og gjennomføres ved deltakelse på eksterne kurs, seminarer og fagsamlinger. Vi tilbyr også individuelt tilpassede tiltak som etterutdanning på mastergradsnivå (f.eks. MBA).

Den viktigste læringen skjer likevel gjennom oppdragene våre. Våre konsulenter jobber daglig med flere av landets ledende virksomheter og deltar i mange av landets mest spennende prosjekter og satsningsområder. Dette gir oss en helt unik læringsarena. Kompetansen deler vi gjerne internt gjennom fagsamlinger og networking med kollegaene våre.