Kompetanseutvikling

Kompetanse og kompetanseutvikling verdsettes høyt i Uniconsult. Vi har årlige fagsamlinger og studieturer til de beste universitetene i verden. Vi har utforsket nye fagområder og bygget dagsaktuell kompetanse ved universiteter som Berkeley, MIT, Oxford, Bocconi og NHH.
 

Vi har en egenutviklet modell for kompetanseutvikling – Unikum – som gjennom en kontinuerlig prosess bidrar til systematisk kompetansebygging på både selskapsnivå og for den enkelte konsulent. Alle konsulentene oppfordres løpende til å utforske områder for videreutvikling, og til å bygge kompetansen som differensierer oss.

Vi jobber målrettet med å være oppdatert og utvikle riktig kompetanse innenfor de oppdragene vi leverer. Vi er opptatt av å balansere konsulentenes utviklingsplaner med fagkunnskapen som etterspørres av våre kunder. Ulike sertifiseringer og årlige faglige oppdateringer ligger som en grunnmur for dette og gjennomføres ved hjelp av deltakelse på eksterne kurs og seminarer, eller ved foredrag fra eksterne eller interne foredragsholdere. Vi tilbyr også individuelt tilpassede tiltak og oppfordrer til etterutdanning på mastergradsnivå (f.eks. MBA).

I tillegg har vi tro på at mye av den viktigste læringen skjer gjennom oppdragene. Våre konsulenter jobber daglig med flere av landets ledende virksomheter og deltar i mange av landets mest spennende prosjekter og satsningsområder. Dette gir oss en helt unik læringsarena. Gjennom fagsamlinger og networking deler vi denne kompetansen med kollegaene våre.