Thom Martin Strømberg

Introduksjon

Thom Martin er konsulent innen økonomi- og virksomhetsstyring. Han har mange års erfaring fra utvikling og ledelse av økonomifunksjonen i store selskaper. Han har også hatt oppdrag knyttet til Controller funksjonen og avlastet senior personell i flere selskap. Thom Martin har opparbeidet god erfaring med å jobbe tett opp mot selskapenes ledelse og styre. Hovedarbeidsområder inkluderer praktisk regnskapsføring, finansiell rapportering (IFRS), skatterapportering og prosessforbedringer. Han skaper raskt tillit hos kunden og er engasjert, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet.

Nøkkelkompetanse

  • Finansiell rapportering og kommunikasjon
  • Fagkompetanse regnskap, skatt og avgift
  • Utvikling og ledelse av økonomifunksjonen
  • Effektiv bruk av systemer

Personalia / kontakt

Thom Martin Strømberg
Partner
E: tms@uniconsult.no
M: +47 918 45 921