Øystein Heggelund Dahl

Introduksjon

Øystein er utdannet samfunnsøkonom (cand.eoecon) fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra store prosjekt med forretningsutvikling, prosjektledelse og omstilling i privat og offentlig sektor. Øystein trives spesielt med å jobbe i grensesnittet mellom prosjekt og organisasjon med de utfordringene det gir i forhold til forankring, styring og ledelseskontakt. Som type er han utadvendt, analytisk og målrettet med sterkt fokus på leveranse og leveransekvalitet.

Øystein har spesialisering innen arbeid med lønnsomhetsanalyser og gevinstrealisering og har jobbet mye med tiltak for effektivisering og sikring av lønnsomhet.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Strategiprosesser og digitalisering
  • Forretningsutvikling og effektivisering
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Gevinstrealisering

Personalia / kontakt

Øystein Heggelund Dahl
Partner / Cand. oecon.
E: ohd@uniconsult.no
M: +47 971 98 216