Ole Christian Vale

Introduksjon

Ole Christian er en erfaren og operativ leder med økonomi og forretningsutvikling som spesialfelt. Han har gjennom flere CFO-oppdrag profesjonalisert økonomifunksjonen hos kunden, og er en dyktig prosjektleder innen strategisk analyse, forretningsutvikling, anskaffelser og implementering. Ole Christians styrke ligger i kombinasjonen av drifts- og prosjekterfaring, og evnen til å sette seg inn i helt nye problemstillinger, systematisk jobbe frem et løsningsforslag, og gjennomføre tiltakene sammen med kunden. Ole Christian er utdannet MBA ved Harvard Business School.

Nøkkelkompetanse

  • Leder på direktørnivå (COO, CFO)
  • Prosjektleder (PRINCE2 Practitioner)
  • Strategisk analyse og forretningsutvikling
  • Finans og regnskap (Sertifisert finansanalytiker og autorisert regnskapsfører)
  • Styreverv og arbeid mot styre

Personalia / kontakt

Ole Christian Vale
Partner/ MBA
E: ocv@uniconsult.no
M: +47 922 00 870