Mads Aagaard

Introduksjon

Mads har mer enn 15 års erfaring fra IT-prosjekter i offentlig og privat sektor. Han har spisskompetanse innenfor teknisk prosjektledelse og smidige metoder. Med bakgrunn som utvikler og løsningsarkitekt fungerer Mads ofte i rollen som brobygger mellom forretning og IT. De siste årene har Mads hatt sentrale prosjektlederroller i flere av landets største tverretatlige digitaliseringsprosjekter. Mads er en operativ prosjektleder med god forretningsforståelse og fokus på kostnadseffektiv IT-utvikling.

Nøkkelkompetanse

  • Teknisk prosjektledelse og prosjektledelse
  • Smidig utviklingsmetodikk
  • Teamledelse og tverrfaglig samarbeid
  • Behovsanalyse og prosessutvikling
  • Estimering

Personalia / kontakt

Mads Aagaard
Partner/Sivilingeniør/Prosjektleder
E: maa@uniconsult.no
M: +47 932 20 571