Knut Møller Botheim

Introduksjon

Knut Botheim har lang erfaring innenfor områdene løsningsarkitektur, produkteier, funksjonelt ansvarlig og scrum master. Erfaringen dekker bl.a. å identifisere og beskrive overordnet funksjonell arkitektur og løsningskomponenter, arbeid som produkteier med analyse av behov og identifisering av krav, samt teamleder og funksjonelt ansvarlig for utviklingsteam innenfor ulike smidige utviklingsmetoder. Knut har i tillegg meget god teknisk kunnskap og er ofte bindeledd mellom forretning og IT. Han har hovedsakelig arbeidet i store offentlige IT-prosjekter.

Nøkkelkompetanse

  • Løsningsarkitekt, funksjonell arkitekt og produkteier (TOGAF 9)
  • Scrum master/teamleder
  • Prosjekt/prosessleder (PRINCE 2)
  • Smidigspesialist
  • Teknisk arkitektur, mikrotjenester, sikkerhetsarkitektur

Personalia / kontakt

Knut Møller Botheim
Partner
E: kbo@uniconsult.no
M: +47 928 41 875