Jarle Rudihagen

Introduksjon

Jarle er en allsidig prosjektleder som raskt setter seg inn i kundens problemstillinger. Han forstår hvordan teknologi kan utnyttes for å støtte kundens forretningsprosesser. Jarle har arbeidet med digitalisering og forenklinger i store organisasjoner som Skatteetaten og NAV. De siste årene har han jobbet mye nasjonale felleskomponenter som Folkeregisteret og samordningstjenester i det offentlige. Jarle har bred erfaring innenfor teknologi og har arbeidet i Uniconsult de siste 3 årene.

Nøkkelkompetanse

  • Digitalisering offentlig sektor
  • Operativ ledelse endringsprosjekter
  • Teknologivalg og smidige gjennomføringsmodeller
  • Kost/nytte analyser
  • Gjennomføringskapasitet

Personalia / kontakt

Jarle Rudihagen
Senior rådgiver
E: jru@uniconsult.no
M: +47 916 24 810