Ingeborg Orahaug

Introduksjon

Ingeborg har internasjonal ledererfaring fra Procter & Gamble, Gillette, KPMG og EY innen finansiell rapportering, internrevisjon og compliance. Hun har jobbet med utvikling av økonomifunksjonen som prosjektleder for reorganiseringer ved internasjonale fusjoner og fisjoner, etablering av financial shared services centers, og SOX implementeringer. Ingeborg besitter profesjonelle sertifiseringer innen regnskap, internrevisjon, prosjektledelse og internasjonal skatt. Ingeborg er en effektiv leder med fokus på forbedring gjennom forenkling.

 

Nøkkelkompetanse

  • Økonomiledelse og finansiell rapportering (Chartered Certified Accountant)
  • Risikostyring, internkontroll og internrevisjon (Certified Internal Auditor)
  • Omorganisering- og endringsprosjekter (PRINCE2)
  • Kontinuerlig forbedring og effektivisering (LEAN)

Personalia / kontakt

Ingeborg Orahaug
Partner
E: ior@uniconsult.no
M: +47 41 45 40 26