Ingeborg Orahaug

Introduksjon

Ingeborg har 15 års internasjonal ledererfaring fra Procter & Gamble, Gillette og EY innen finansiell rapportering, internrevisjon og regulatory compliance. Ingeborg har jobbet som prosjektleder for reorganiseringer ved internasjonale fusjoner og fisjoner, etablering av financial shared services centers, og SOX implementeringer. Hun besitter profesjonelle sertifiseringer innen regnskap, internrevisjon og internasjonal skatt. Ingeborg er en effektiv leder med fokus på forbedring gjennom forenkling.

 

Nøkkelkompetanse

  •  Lede omstillinger
  •  Finansiell Rapportering (Certified Accountant)
  •  Kontinuerlig forbedring og effektivisering av økonomifunksjonen
  •  Prosjektledelse (PRINCE2 Practitioner)
  •  Risikostyring og internkontroll
  •  Internrevisjon (Certified Internal Auditor)

Personalia / kontakt

Ingeborg Orahaug
Seniorkonsulent
E: ior@uniconsult.no
M: +47 41 45 40 26