Hans Peter Ouren

Introduksjon

Hans Peter Ouren (f. 1974) har erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor. Han har vært involvert i store prosjekter hvor han har innehatt rollen som delprosjektleder, prosjektleder, funksjonell løsningsansvarlig, produkteier og grensesnittansvarlig. Han har blant annet vært med på utviklingen av tjenester i Altinn for Skatteetaten. Hans Peter har også i flere år vært sentral i både Lånekassens og Skatteetatens moderniseringsprosjekter hvor man begge steder har gjennomført utviklingsprosjekter basert på en tjenesteorientert/mikrotjeneste arkitektur. Gjennom ulike utviklingsprosjekter har han erfaring fra både tradisjonelle utviklingsmetodikker og smidige utviklingsmetodikker (Scrum). Hans Peter har vært ansatt i Uniconsult siden 2008.

Nøkkelkompetanse

  • Virksomhets-/løsningsarkitektur med vekt på funksjonelle arkitektur (TOGAF 9)
  • Produkteier (Scrum Product Owner)
  • Prosess- og prosjektledelse (PRINCE 2 Foundation)

Personalia / kontakt

Hans Peter Ouren
Senior rådgiver/ partner
E: hpo@uniconsult.no
M: +47 951 24 611