Erik Brekke

Erik har mer enn 20 års erfaring som uavhengig rådgiver for private og offentlige virksomheter. Erik har ledet store implementeringsprosjekter og har spisskompetanse innenfor prosjektledelse og smidig utvikling, nasjonalt og internasjonalt. Erik har stor forståelse for digitalisering gjennom bruk av komplekse IKT løsninger og datavarehus spesielt. Erik har bidratt i utvikling av kjernesystemer, design, utvikling og test av datavarehus, samt implementert virksomhetskritiske rapporteringsløsninger. Fellesnevneren for disse prosjektene har vært effektivisering av prosesser, digitalisering og gevinstrealisering. Erik har bidratt til betydelige synergier i anerkjente norske- og utenlandske virksomheter. 

Kontaktinformasjon

Erik Brekke
Ansvarlig partner
E: ebr@uniconsult.no
M: +47 902 74 875
T: +47 23 23 94 00