Andreas Lysne Ervik

Introduksjon

Andreas er statsautorisert revisor (NHH) og har bred erfaring innen økonomi- og virksomhetsstyring i private og offentlige virksomheter. Han har stort fokus på å utvikle økonomifunksjonen han jobber i og for å bidra til at den skaper verdi til virksomheten. Han har betydelig erfaring med rapportering til ledelse og eksterne, og jobber kontinuerlig med forbedring, effektivisering og risikostyring av rapporteringen. Andreas er analytisk, løsningsorientert og setter seg raskt inn i nye problemstillinger.

Nøkkelkompetanse

• Rapportering til ledelse og eksterne
• Effektivisering og digitalisering av virksomhetsprosesser
• Omorganisering og selskapstransaksjoner (M&A)
• Intern kontroll
• Analyser og sparringspartner for operativ ledelse

Personalia / kontakt

Andreas Lysne Ervik
Partner
E: ale@uniconsult.no
M: +47 952 60 244