Uniconsult støtter Kirkens Bymisjon

17 . 12 . 2021 - 0 mins lest

Vi har i år, som tidligere år, donert en gave til Kirkens Bymisjon.

Vi ser at det er mennesker vi ikke kan hjelpe i vårt daglige virke. Derfor ønsker vi å støtte dem som hjelper andre.Vi har derfor også i år donert en gave til Kirkens Bymisjon.

Kirkens Bymisjon hjelper til med å bidra til en tryggere og enklere juletid for de som strever og som mangler et sosialt fellesskap i trygge omgivelser. De serverer varme måltider og et godt sted å være for mennesker som trenger det – et sted der man blir sett, får hvilt ut og spist godt.

Dere kan lese mer om kirkens bymisjons arbeid her: https://kirkensbymisjon.no/takkformaten/