Spennende fagdag hos Uniconsult med fokus på kunstig intelligens og Chat GPT

17 . 11 . 2023 - 1 mins lest

I går hadde Uniconsult gleden av å ha Martin Nipedal fra Arti Consult som gjest, hvor han holdt et engasjerende foredrag om kunstig intelligens og spesielt fokuserte på Chat GPT - et avansert verktøy som har tatt verden med storm.

I foredraget delte Nipedal fra sin innsikt om bruksområdene for Chat GPT, som spenner fra kundeservice og markedsføring til personlig assistanse. Han understreket den allsidige naturen til denne teknologien og hvordan den er i ferd med å bli en allsidig ressurs i næringslivet. En viktig del av presentasjonen berørte også de etiske aspektene ved bruk av Chat GPT. Nipedal oppfordret til å være oppmerksom på utfordringene knyttet til personvern, ansvarlig bruk og potensialet for misbruk. For de som ønsker å dra nytte av Chat GPT på en optimal måte, delte Nipedal veiledning om beste praksis. Han oppmuntret til å forstå konteksten der verktøyet brukes, viktigheten av å benytte spesifikke ledetekster, tilpasse bruken til organisasjonens behov og understreket at vellykket bruk krever kontinuerlig overvåking og justering.

Uniconsults ansatte var ivrige etter å stille spørsmål og engasjere seg i en livlig diskusjon både under og etter foredraget. Dette arrangementet var ikke bare en flott mulighet til å lære mer om den nyeste teknologien, men det satte også fokus på behovet for å balansere innovasjon med etiske hensyn. Uniconsult takker Martin Nipedal for å ha delt sin ekspertise og innsikt om kunstig intelligens og Chat GPT. Dette foredraget har satt fart på diskusjonene om hvordan vi kan integrere denne spennende teknologien på en ansvarlig og effektiv måte.