Sondre Andenes til Uniconsult!

02 . 10 . 2023 - 2 mins lest

Vi er svært glade for å kunne ønske Sondre Andenes velkommen til Uniconsult! Sondre har 7 års erfaring fra finansiell revisjon og tilknyttede tjenesteområder i PwC.

Gjennom karrieren har Sondre opparbeidet seg bred kompetanse innenfor en rekke områder som finansiell rapportering, konsolidering, skatt, internkontroll, prosessforbedring, transaksjonsstøtte og omorganiseringer innen ulike bransjer. Sondre har hatt et spesielt fokus på IFRS rapporterende selskaper, og har erfaring med alt fra børsnoterte selskap til tidligfase selskaper.  

Sondre har som prosjektleder for større team utviklet gode samarbeidsevner og har hatt stort fokus på effektivitet og kvalitet i gjennomføring av prosjektene. Han ser alltid etter muligheter for å effektivisere prosesser gjennom digital omstilling og utnyttelse av systemer. 

Sondre er omgjengelig, løsningsorientert og effektiv. Han liker nye utfordringer og setter seg raskt inn i nye problemstillinger.