Sindre Grødem til Uniconsult!

26 . 10 . 2021 - 2 mins lest

Sindre er utdannet statsviter og har sin nøkkelkompetanse innen prosjekt- og prosesstyring, virksomhetsstyring, utredning og analyse.

Han har bred erfaring fra offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt. Sindre har hatt en rekke oppdrag knyttet til digitalisering i disse sektorene, hvor inngående kunnskap og forståelse for offentlig forvaltning og aktørbildet har vært sentralt.

Han trives godt i prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi, brukere og tjenester, hvor interessenthåndtering, endrings- og prosessledelse er avgjørende for suksess. Med erfaring fra både store strategiske digitaliseringsprogram og transformasjoner, samt ledende roller i mindre prosjekter og piloter, har Sindre god kunnskap og erfaring med prosjektstyring på ulike nivå og med ulike formål, for å sikre best mulig tjenester for virksomhet og brukere.

Sindre er analytisk og faglig sterk, samtidig som han er positiv og engasjert. Han får gode tilbakemeldinger på sin evne til å raskt sette seg inn nye fagfelt, være tydelig og løsningsorientert, samt at han har stor kapasitet. Sindre omtales som en dedikert og reflektert konsulent som har god forståelse for forutsetningene for vellykket gjennomføring av strategiske prosjekter.