NYE OG BEDRE HELSETJENESTER MED DIGITALISERING

26 . 10 . 2021 - 1 mins lest

Dette var også ett av hovedinntrykkene Grøtting har med seg hjem fra HIMSS18, som samlet 43 000 deltakere i Las Vegas i mars. – Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre – og om å tilby nye og bedre tjenester.

Dette var også ett av hovedinntrykkene Grøtting har med seg
hjem fra HIMSS18, som samlet 43 000 deltakere i Las Vegas
i mars. – Digitalisering handler om å bruke teknologi til
å fornye, forenkle og forbedre – og om å tilby nye og bedre
tjenester. I tillegg legger digitalisering til rette for økt verdiskaping
og innovasjon. Med digitalisering finner vi nye måter
å samarbeide på og kan lettere forenkle kompliserte prosesser
og regelverk, mener han.

EN VETERAN PÅ OMRÅDET
Grøtting og daglig leder Arne Norrud vet hva de snakker om,
for Uniconsult er en veteran på området. – Vi har jobbet med
digitalisering i flere bransjer gjennom de siste 20 årene, og vet
hva som skal til for å lykkes, sier Norrud. Og viser til flere store
oppdrag som er gjennomført.
– Vi har jobbet med digitalisering og transformasjon av økonomisk
innrapportering for skatteforvaltningen og i Altinn,
og har hatt nøkkelroller i å gjennomdigitalisere studielånsforvaltningen.
Vi deltar i digitaliseringen av kraftmarkedet i
Skandinavia, og i helsesektoren jobber vi med digitaliseringsinitiativer
sammen med både direktorater, spesialisthelsetjenesten,
kommunale og private aktører.

FELLES DATAGRUNNLAG OG STANDARDER
Norrud understreker Uniconsults brede og solide kunnskap
som rådgivere og prosjektledere. – Vi forstår helheten og nødvendigheten
av blant annet felles datagrunnlag og standarder,
noe som blant annet er nødvendig for å etablere grunnlaget
for kunstig intelligens. Åpne grensesnitt og deling av data
muliggjør tjenesteinnovasjon på tvers av forvaltningsnivåer
og private/offentlige aktører – noe vi aktivt jobber med i våre oppdrag, sier Norrud.