Frida er vårt siste tilskudd i Uniconsult!

31 . 08 . 2023 - 2 mins lest

Vi er veldig stolt av å kunne ønske Frida hjertelig velkommen til Uniconsult!

Frida Trollsund har en Master in Management med fordypning i prosjektledelse fra Bournemouth University. Hun har flere års erfaring som prosjektleder i Advokatfirmaet Schjødt og i Sopra Steria og er godt videreutdannet innen relevante sertifiseringer i prosjektledelse.

Gjennom sin erfaring har Frida opparbeidet seg god innsikt i prosjekter innen IT, med helhetlig prosjektgjennomføring fra prosjektets tidlige fase, til opplæring og adopsjon hos sluttbruker. Frida har god kjennskap til skjæringspunktet mellom forretning og teknologi og har implementert ulike digitale verktøy ved hjelp av effektiv endringsledelse, med forretningsbehov som førende ved utvikling av nye løsninger.

Frida har også god erfaring som prosessleder for prosjekter hvor data, analyse og maskinlæring brukes for å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser. I tillegg arbeider hun som endringsleder og forstår viktigheten av å involvere sluttbruker underveis i forretningsutviklingsprosesser, for å sikre adopsjon av nye løsninger.

Av sine kolleger omtales Frida som en engasjert og effektiv person som får ting til å skje. Hun er tydelig i sin kommunikasjon og leder prosjekter med en stødig hånd, samtidig som hun ser det enkelte teammedlemmet.