Erlend Høie er vårt siste tilskudd i Uniconsult!

26 . 10 . 2021 - 2 mins lest

Vi er svært glade for å kunne ønske Erlend Høie velkommen til Uniconsult. Han er utdannet siviløkonom (NMBU) og statsautorisert revisor (NHH), og har de siste 3 årene jobbet som økonomisjef i et globalt teknologiselskap.

Han har bred erfaring innen finansiell rapportering til eksterne, men også internt mot ledelse og styre. Erlend er svært opptatt av styring og kontroll, med fokus på at risiko- og kontrollmekanismer skal være solide prosesser som sikrer effektivitet, og den riktige innsikten mot de gode beslutningene. Blant annet har Erlend ledet flere prosjekter blant annet rundt intern kontroll og compliance i flere bransjer som teknologi, retail og prosessindustri.

Gjennom sin karriere har Erlend utviklet gode analytiske ferdigheter, som sammen med hans samarbeidsevner og svært positive vesen gjør han godt egnet til å komme raskt i gang i nye roller og prosjekter.