Audun Dragland har startet i Uniconsult!

26 . 10 . 2021 - 2 mins lest

Han vil være vår første dedikerte sikkerhetsressurs, og Uniconsult tar med dette et steg inn i et nytt forretningsområde.Audun Dragland (f. 1975) er utdannet Høyskoleingeniør Datateknikk ved Høyskolen i Sør Trøndelag, samt Cand. Scient IKT ved Universitetet i Oslo.

Han vil være vår første dedikerte sikkerhetsressurs, og Uniconsult tar med dette et steg inn i et nytt forretningsområde.Audun Dragland (f. 1975) er utdannet Høyskoleingeniør Datateknikk ved Høyskolen i Sør Trøndelag, samt Cand. Scient IKT ved Universitetet i Oslo.  Han startet karrieren som utvikler i Statnett, og forsatte som utvikler og senere sikkerhetsansvarlig i Computas.  Audun har senere hatt en rekke oppdrag innenfor sikkerhetsrådgivning og sikkerhetsarkitektur.  Audun er opptatt av at sikkerhetstiltak skal være lønnsomme for virksomhetene, og så lite synlige som mulig for de ansatte. Effektiv kommunikasjon med ledergruppen er nøkkel for å lykkes med sikkerhetsarbeidet i enhver virksomhet. Han har tro på at effektiv opplæring og sikkerhetsfokus innenfra er langt viktigere enn noen teknologi, og at virksomheter må lære av feil. Sikkerhet må muliggjøre ny teknologi, og ikke være et team av folk som sier nei!

Innen sikkerhetsdomenet har Audun hatt stillinger som penetrasjonstester, kursholder, security awareness utvikler, sikkerhetsansvarlig, sikkerhetsrådgiver, sikkerhetsarkitekt og innleid CISO. Med sin svært dype tekniske bakgrunn setter Audun seg raskt inn i komplekse problemstillinger basert på fakta og analyse, og evner å formidle resultater og anbefalinger på en forståelig måte.