Akademiet for bærekraftsrapportering kull 3!

08 . 11 . 2023 - 1 mins lest

Denne uken har enda flere Uniconsultere deltatt på Akademiet for Bærekraftsrapportering i regi av Den Norske Revisorforening.

Vi har nå 27 konsulenter som er i gang med – eller har fullført -kompetansehevingsprogrammet i regi av Den Norske Revisorforening.

Bakgrunnen for satsingen er at Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er gjennomført i europeisk lov, og her hjemme legger Finansdepartementet opp til at norsk innføring skal speile den trinnvise innføringen i EU. Det betyr at mange norske foretak har en stor jobb foran seg, da direktivet innebærer  omfattende rapporteringskrav.
I tillegg vil selskaper som ikke direkte er omfattet, også måtte forholde seg til standardene. Det kan enten være som følge av at virksomheten selskapene driver, inngår i en verdikjede som trenger informasjonen, eller at selskapene må oppgi bærekraftsinformasjon for å få finansiering.

For kull 3 har det denne uken vært fokus på klimarisiko og naturrisiko. Det har vært dypdykk i standardene ESRS 1 -5 i tillegg til gjennomgang av praktiske implikasjoner fra Finanstilsynet, samt eksempler fra næringslivet for øvrig. Kull 3 fullføres i desember.

Ta kontakt med oss om du vil diskutere dine utfordringer rundt bærekraftsområdet!