Dette er Uniconsult

Hos oss ligger åpenhet, frihet og likhet dypt forankret. Vi er alle eiere og likeverdige partnere som driver selskapet sammen. Hver for oss og sammen tar vi ansvar – for oppdrag, kunder og kompetanse – og at vi har det gøy.

Hvordan er det å
jobbe i Uniconsult

Ønsker du å bli en del av vårt team?