Halvor Grønaas er vårt siste tilskudd i Uniconsult!

Vi er veldig stolt å kunne ønske Halvor velkommen til oss! Han er en fleksibel og erfaren produktleder og ingeniør med et bredt faglig nedslagsfelt.

Les mer her

Hva vi gjør

Alle våre konsulenter er aktive ute i oppdrag hos våre kunder. Vi kan ta fullt leveranseansvar i prosjekter, eller bemanne roller. Gjennom vår kontinuerlige kompetanseutvikling sørger vi for at vår rådgivning alltid er oppdatert, og vi ansetter erfarne konsulenter som styrker våre tjenesteområder. Vi har tro på at de beste folkene med den riktige kompetansen får de mest spennende oppdragene hos de beste kundene.

Prosjektledelse og digital transformasjon
Fremtidens økonomifunksjon
Ledelse og strategi

Uniconsult tilbyr høyt kvalifiserte konsulenter med sterk metodekunnskap og lang erfaring innen prosjektledelse og digital transformasjon.

Vi etablerer praktiske løsninger som er godt forankret i fag og ledende praksis og tilpasser vårt arbeid til de metoder og verktøy som oppdragsgiver benytter.

Alle våre konsulenter har økonomifaglig formalkompetanse på mastergradsnivå. Vi kjenner økonomifunksjonen fra det regnskapstekniske via finansiell rapportering til hvordan lede en økonomiavdeling.

Vi styrker økonomistyringen, effektiviser og digitaliserer prosesser og forbedrer styringsinformasjonen til ledelsen. Vi forstår hva som forventes av fremtidens økonomifunksjon.

Uniconsults konsulenter er erfarne ledere med kompetanse både på operativt og strategisk nivå. Vi tilbyr innleie av midlertidige ledere i ulike roller. Vi trigges av å hjelpe våre kunder med å lykkes gjennom en

systematisk og smidig tilnærming, og god metodekunnskap. Med grunnlag i godt samarbeid og deling av kompetanse hjelper vi til med den gode strategiske analysen, og utviklingen av forretningen.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

I Uniconsult er alle likeverdige eiere og vi tar et felles ansvar for å utvikle selskapet. Det er stor frihet for den enkelte til å påvirke valg av kunde, oppdrag og retning på kompetanseutviklingen.

Å være ansatt i Uniconsult er givende på så mange måter - ikke bare en arbeidsplass med de beste kollegaer, men også en arena for kompetanseutvikling.

- - Camilla Bremmer Moen

Gjennom Uniconsult har jeg hatt givende oppdrag hos svært interessante kunder og fått akkurat de arbeidsoppgavene jeg ønsker for å utvikle meg faglig og personlig, samt kjenne på en verdifull hverdag.

- - Robert Rogne

Jeg velger å være konsulent i Uniconsult fordi jeg trives med den konstante utfordringen av å sette meg inn i nye problemstillinger. Her opplever jeg at jeg kontinuerlig utvikler meg og høster erfaringer som kommer kundene til gode.

- - Kristine Kraglund

Aktuelt

Er vi forberedt?
Øvelsen ble en øyeåpner for mange rundt de ulike problemstillingene organisasjonen må ta stilling til ved et cyberangrep.
Les mer
Hva vi tror på
Kompetanse

Vi jobber målrettet med å utvikle kompetansen vår slik at vi alltid er oppdatert på det kundene trenger og har riktig kompetanse til det vi ønsker å jobbe med. Uniconsult rekrutterer også strategisk for å utvikle våre satsningsområder.

Frihet og Fleksibilitet

Innebærer muligheten til å til å påvirke egen utvikling med hensyn til oppdrag og kompetanse. Det betyr også frihet til å finne balanse mellom jobb og fritid. Friheten vil alltid være fulgt av et ansvar for egne oppdrag, kollegaenes beskjeftigelse og selskapets utvikling.

Åpenhet og Likhet

Vi har alle lik eierandel og stemmerett i selskapet. Våre interne prosesser er åpne og alle bidrar i utviklingen av selskapet til felles beste.

Lønnsomhet og Verdiskapning

I Uniconsult synes vi det er gøy å drive selskapet så godt og effektivt som mulig. Vi ønsker å bruke ressurser på det som er viktig for oss, og bidra til verdiskapning for våre kunder.