Personvern

1. FORMÅL

Denne personvernerklæringen gjelder Uniconsult AS sin behandling av personopplysninger om besøkende på https://www.uniconsult.no/, samarbeidspartnere, leverandører, kunder og andre som tar kontakt.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Uniconsult samler inn, hvorfor Uniconsult behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Uniconsult vil behandle personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Uniconsult er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Uniconsult sin behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Uniconsult AS, Postboks 1835 Vika, 0123 Oslo. Du kan også sende en e-post til post@uniconsult.no eller ta kontakt på telefon +47 23 23 94 00.

3. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

Uniconsult behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Uniconsult samler inn personopplysningene om deg på ulike måter, som eksempel via telefon og mail eller annen kontakt, og i forbindelse med vårt samarbeid med kunder og leverandører hvor vi mottar personopplysningene dine fra deg eller din arbeids- eller oppdragsgiver.

Uniconsult behandler personopplysninger til følgende formål:

  • Administrasjon av kunde- leverandør og andre samarbeidsforhold, hvor vi behandler navn, tittel/funksjon og kontaktinformasjon på ansatte hos kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining for at vi skal kunne kommunisere med våre kunders kontaktpersoner og utføre oppdrag for våre kunder.
  • Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare henvendelser til Uniconsult. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, tittel/funksjon, telefonnummer, e-postadresse, adresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Uniconsult ikke kan besvare henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Uniconsult sin berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Dette er nødvendig for at vi skal kunne vurdere din jobbsøknad. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller kan tilby deg jobb.

PERSONVERNERKLÆRING FOR EKSTERNE INTERNKONTROLL

  • Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltak på grunnlag av jobbsøknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser.
  • Analyse- og markedsføringsformål; for å forbedre nettsiden og Uniconsult sine tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta Uniconsult sine berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden og sine tjenester.
  • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

4. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Uniconsult vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

For søkere på stilling hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene (senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt), med mindre samtykke til lengre oppbevaring gis. Ved ansettelse, vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for våre ansatte.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Uniconsult kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

5. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Uniconsult tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

6. UTLEVERIG AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Uniconsult vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette. Uniconsult bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. PERSONVERNERKLÆRING FOR EKSTERNE INTERNKONTROLL

7. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Uniconsult behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rett til å protestere mot behandlingen og rett til dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Du har også rett til at all informasjon om hvordan Uniconsult behandler dine personopplysninger skal være kort og forståelig.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen ovenfor.

Du har rett til å klage over Uniconsult sin behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Uniconsult oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Uniconsult sin behandling av personopplysninger med Uniconsult først.

8. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Uniconsult sin behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.