Med Alexander Cappelen til Edinburgh

30 . 11 . 2022 - 1 mins lest

Med Alexander Cappelen til Edinburgh

I september reiste vi sammen med professor Alexander Cappelen på vår årlige «Professor på tur».

Turen gikk i år til Edinburgh. Det faglige temaet var adferdsøkonomi  og «dulting» og hva kunnskap om dette kan betyr for de løsninger vi er med på å utvikle sammen med kundene våre. Det var et utfordrende og morsomt tema, og vi hadde mange relevante diskusjoner knyttet til flere av oppdragene våre. I tillegg fikk vi innblikk i skotsk kultur og skotske tradisjoner.