Mariel Hatle til Uniconsult!

01 . 09 . 2023 - 2 mins lest

Vi er også svært glad for å kunne ønske Mariel Hatle velkommen til Uniconsult!

Mariel er statsautorisert revisor med 12 års erfaring fra revisjon og rådgivning. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i finansiell økonomi, og har en mastergrad i regnskap og revisjon. Hun har bred erfaring innen revisjon av selskaper i finanssektoren, blant annet banker, meglerforetak, kapitalforvaltning, forsikring og private investeringsselskap, inkludert konsern med mange juridiske enheter. Hun har også vært involvert i flere internrevisjoner av ulike selskap i finanssektoren.

Mariel har god erfaring i å lede store revisjonsoppdrag med komplekse problemstillinger, faglige utfordringer og høyt tempo. Hun er opptatt av gode diskusjoner med kundenes daglige ledelse og styre. Mariel er positiv, analytisk, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.  Hun er en teamarbeider som har fokus på godt humør, samarbeid og god kommunikasjon.