Kristine Kraglund har startet i Uniconsult!

26 . 10 . 2021 - 2 mins lest

Kristine Kraglund er statsautorisert revisor (MRR fra NHH) og startet sin karriere i PwC i Oslo hvor hun i hovedsak jobbet med revisjon av større børsnoterte selskaper.

Gjennom mange år som eksternrevisor og konsulent har Kristine opparbeidet seg bred erfaring som rådgiver innen økonomi- og virksomhetsstyring. Hun har blant annet jobbet med ulike digitaliseringsprosjekter for finansforetak og som prosjektleder for finansfunksjonen i forbindelse med implementering av nytt forsikringssystem.

Erfaringen innenfor regnskapsområdet med budsjettering og rapportering, kombinert med prosjekter som har hatt til hensikt å automatisere og effektivisere økonomifunksjonen gjør at hun lett kan sette seg inn i roller som økonomisjef, regnskapssjef og controller.

Kristine er svært god til å sette seg inn i kundens behov, forstå virksomheten og deres ønsker. Hun er løsningsorientert, analytisk, samt en god formidler og prosjektleder.

Hun har meget gode kommunikasjonsevner og legger vekt på godt samarbeid.