Hils på vår partner Marit Rønneberg!

26 . 10 . 2021 - 2 mins lest

Effektive prosesser handler først og fremst om verdiskapning. Effektivisering frigjør kapasitet og gjør ting enklere.

Effektive prosesser handler først og fremst om verdiskapning. Effektivisering frigjør kapasitet og gjør ting enklere. Effektivisering skjuler et rom av ulike aktiviteter som både praktiseres i det små hver dag, eller gjennom innførte systemer som kontinuerlig forbedring eller Lean. Dette kan igjen resultere i ulike tiltak som f.eks. å ta i bruk nye verktøy, jobbe smartere eller omskolering av medarbeidere. Virksomhetene blir utfordret til å spørre seg om de har de riktige ansatte, om de klarer å utvikle sine ledere, om miksen av insourcing og outsourcing av aktiviteter er riktig eller om  ledelsen har et godt nok styringsgrunnlag.

Det er ikke uvanlig at jeg opplever at et selskaps effektivisering ikke gir ønsket resultat. At den generelle oppfatningen av et effektiviseringsprosjekt er at “det kommer ikke noen effekt av effektiviseringen”. Og det er mange årsaker til dette. Forklaringen kan ligge i hvordan det er blitt gjort (eller ikke gjort); feil prosess i en byråkratisk organisasjon, ansatte som ikke blir inkludert riktig og ikke støtter opp om ledelsen, dårlig kommunikasjon som ikke involverer de rette personene. Min erfaring tilsier at kilden til suksess ligger i forståelsen for hvorfor man effektiviserer. Når man vet «hvorfor»,  ligger det til rette for en god fortsettelse med «hvordan». Det viktigste av alt er at virksomheten selv forstår dette «hvorfor». Jeg har lyst å dele 3 tanker jeg mener er grunnleggende for å se resultater av effektiviseringstiltak. 

  • Effektivisering med strategi i bunn 
  • Effektivisering, ikke rasjonalisering 
  • Effektivisering skal sikre reelt behov 

Synspunktene er basert på mine 25 års erfaring fra mange ulike bransjer, selskapsstørrelser og geografisk lokalisering. Og jeg ser at riktig form for effektivisering hjelper virksomheter til suksess. 

Hele artikkelen finer du her: Kunsten å få resultat av effektiviseringstiltak?

Mini CV: 

Marit bistår selskaper i ulike former for organisasjonsendringer, og gjerne med fokus på å knytte operasjonell virksomhet opp mot strategiske satsinger. Hun innehar erfaring fra operasjonelle lederroller og prosjektroller, samt som rådgiver innenfor ledelsesvurderinger. Marit har lang og variert erfaring fra børsnoterte- og privateide selskaper samt offentlige institusjoner. Hun har 14 års erfaring som revisor i KPMG, 4 år på direktørnivå i Norges Bank og 4 år som konsulent innenfor ledelse/ økonomi/ finans. Marit er energisk og selvstendig, og hun jobber strukturert med en løsningsorientert tilnærming.

Nøkkelkompetanse 

  • Virksomhetsstyring selskap og konsern 
  • Strategi og kommunikasjon 
  • Finansiell rapportering og internkontroll 
  • Prosjektledelse (Prince2 og Lean) 
  • Styrearbeid