Nyansatt

Vishal Singh Devgun er vårt nye tilskudd i Uniconsult!

Vi er stolt av å kunne ønske Vishal Singh Devgun velkommen til Uniconsult. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har bransjeerfaring fra offentlig sektor, hvor han har arbeidet innenfor ulike tjenesteområder. 

 

Vishal er seniorkonsulent med fagekspertise på prosjektledelse, digitalisering og transformasjon. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har over 14 års erfaring som rådgiver. Han har bred erfaring med prosjektledelse, endringsledelse, behovsanalyse og løsningsutforming. Vishal har bransjeerfaring fra offentlig sektor, og har arbeidet innenfor ulike tjenesteområder som pensjon, helse, samferdsel og justis. Han har vært sentral i flere store endringsprosjekter og programmer med samfunnsøkonomisk nytte. Dette inkluderer utvikling og innføring av digitale produkter og tjenester, og videreutvikling av kritiske kjernesystemer med høy kompleksitet.

Vishal har arbeidet i alle prosjektfaser, fra planlegging og analyse til gjennomføring, overlevering og forvaltning. Som konsulent er Vishal målrettet og omgjengelig. Han setter seg raskt inn i nye omgivelser, og bygger relasjoner i organisasjonen. Han har i tillegg god forståelse av teknologi og IKT-utvikling, og arbeider tett sammen med utviklere, forretning og ledelse.