Nyhet

Vellykket studietur til San Francisco

Sammen med Peder Inge Furseth fra BI hadde vi lagt opp tett program med mange spennende temaer.

Uniconsult ved Berkeley Campus

Gjennom forelesninger på Berkeley campus og inne i San Francisco fikk vi innblikk i tankene og funnene til noen av de fremste foreleserne og forskerne på disse områdene. Vi traff også normenn som bor og jobber i Sillicon Valley og fikk høre om hvordan de jobbet og de utfordringene de hadde. Dette ble så kombinert med bedriftsbesøk hos Google og Tesla hvor vi ble godt tatt i mot og fikk innblikk både i bedriftskultur og tenkningen rundt forretningsmodeller.

studietur2

Vi håper at kundene våre får glede av vår nye kunnskap og nye ideer, og vi vil også bruke noen av ideene til å utvikle Uniconsult videre.