Nyansatt

Uniconsult styrker konsulentstaben ytterligere

279_16_uniconsult_00129
Thomas Eik Gabestad
(34) er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI, samt Master of Management i Finansiell Strategi fra Handelshøyskolen BI. Thomas har 10 års erfaring innenfor økonomi og finans og har hatt ansvar for omfattende prosesser innenfor disse områdene. Han har jobbet med og utviklet ulik finansiell rapportering, både internt, mot børs og til styre. I tillegg har han hatt ansvar for restrukturering og kapitalinnhenting knyttet til bank-, obligasjon- og egenkapitalfinansiering. Thomas har jobbet både som CFO, økonomisjef og prosjektcontroller og har gjennom dette tilegnet seg erfaring innenfor de fleste områdene i økonomifaget. Han har jobbet på tvers av avdelinger og er opptatt av å støtte de operative avdelingene med beslutningsunderlag, samt være en viktig sparringspartner. Thomas er vant til å jobbe i høyt tempo og bygge relasjoner både innenfor og utenfor virksomheten han jobber i. I tillegg er han positiv og løsningsorientert og bidrar i virksomheten der det er behov.