Nyansatt

Uniconsult styrker konsulentstaben ytterligere

Lars har 20 års erfaring som rådgiver for kunder i flere bransjer – og først og fremst for kunder innen helse- og offentlig sektor. Han har bred erfaring med program- og prosjektledelse, og har utført alt fra analyse- og utredningsoppdrag med et fåtall deltakere – til ledelse av større programmer og prosjekter hvor han har hatt leveranseansvar for samfunnskritiske tjenester. I prosjektlederrollen har Lars vært med i alle faser, fra idé og innledende analyser til gjennomføring og gevinstrealisering.

Digitalisering, kompleksitet og omstilling er nøkkelord i mange av prosjektene Lars har vært involvert i. Han jobber ofte med hvordan teknologi kan utnyttes for å forbedre prosesser og drive gevinster. Han har sterke analytiske evner, og har gjennomført en rekke oppdrag der fokuset har vært ulike analyser, effektivisering og forbedringstiltak – gjerne ved bruk av lean-metodikk.

De siste årene har han primært jobbet i helsesektoren med ulike digitaliseringsinitiativer på nasjonalt nivå.

Godt overblikk og pragmatisk tilnærming kombinert med sterk gjennomføringsevne og fokus på sluttresultatet kjennetegner Lars – og er egenskaper han tar med seg til Uniconsult.