Årets julegave

Uniconsult støtter Kirkens Bymisjon

Nå i julen støtter vi Bymisjonens juleaksjon. Aksjonen gjør livet lettere for mennesker som opplever julen som en ekstra tung tid. Dette arbeidet er med på å skape mulighet for vekst og utvikling hos enkeltmennesker og familier som har det vanskelig. Kirkens Bymisjon erfarer også hvor viktig fellesskapet rundt et varmt måltid er. Det er her relasjoner skapes, enkeltmennesker sees og muligheter vokser fram. En av Bymisjonens gjester utrykte det slik: «Når jeg kommer hjem og er alene etter en middag hos dere, føler jeg meg ikke ensom».