Prosjektledelse

20161011_089612-original-web

Uniconsult har erfaring fra prosjekt- og prosessledelse i samtlige faser av et prosjektforløp. For å bygge opp og vedlikeholde den formelle kompetansen innen prosjektledelse, er de fleste prosjektlederne i Uniconsult sertifisert gjennom PMI® (The Project Management Institute). Vi fokuserer alltid på å etablere et godt samarbeidsmiljø med oppdragsgiver som grunnlag for effektiv oppgaveløsning og involvering av interne ressurser. Vi har en praktisk tilnærming til metodebruk og tilpasser vårt arbeid til de metoder og verktøy som oppdragsgiver benytter.

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledelse er et av Uniconsults fremste kompetanseområder. Våre konsulenter har lang og relevant erfaring fra både offentlig- og privat sektor som prosjektledere, delprosjektledere, programledere, rådgivere (prosjektstøtte), intern og ekstern QA. [Les mer]

IKT-RÅDGIVNING OG STYRING

Uniconsult bistår våre kunder med rådgivning og kvalitetssikring i større IKT-prosjekter. [Les mer]

INNFØRING OG PRODUKSJONSSETTING

Innførings- og produksjonssettingsaktivitetene skal sikre en kontrollert og vellykket overføring fra prosjekt til linje, samt å danne et best mulig grunnlag for videre drift og gevinstrealisering. [Les mer]

ANSKAFFELSER OG KONTRAKTER

Vi har bred erfaring fra gjennomføring av anskaffelsesprosesser, både fra privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har god kjennskap til det omfattende regelverket og de formelle kravene knyttet til gjennomføring og dokumentasjon av offentlige anskaffelser. [Les mer]

LØNNSOMHETSANALYSER OG GEVINSTREALISERING

En lønnsomhetsanalyse skal synliggjøre alle kostnads- og nytteeffekter av et tiltak, og er en viktig del av et beslutningsgrunnlag. Arbeidet med å utarbeide lønnsomhetsanalyser bevisstgjør virksomheten på hvilke effekter som er størst og forankrer beslutninger hos ledelsen. Analysen skal bidra til å utarbeide gevinstrealiseringsplaner. [Les mer]

ETABLERING AV FORVALTNINGSORGANISASJON

For å sikre at løsningene fungerer som forutsatt og at planlagte gevinster kan hentes ut, bistår Uniconsult ofte med å legge til rette for forvaltning av løsningene. [Les mer]

KONSEPTSTUDIER, BEHOVSANALYSER OG KRAVSPESIFISERING

Uniconsult har lang erfaring med å bistå våre kunder i en tidlig fase av prosjektene med forprosjektrapporter, konseptstudier, behovsanalyser og utarbeidelse avv kravspesifikasjoner. [Les mer]