Tjenesteområder

Uniconsult tilbyr tjenester med høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Vi legger vekt på å være en nøytral rådgiver for våre kunder, og har ingen avtaler eller bindinger til løsningsleverandører eller andre tilsvarende aktører.

 

 

Uniconsult tilbyr bistand innenfor følgende hovedområder:

Prosjektledelse

–          Prosjektledelse

–          IKT rådgivning og styring

–          Innføring og produksjonssetting

–          Anskaffelser og kontrakter

–          Lønnsomhetsanalyser og gevinstrealisering

–          Etablering av forvaltningsorganisasjon

–          Konseptstudier, behovsanalyser og kravspesifisering

 

Økonomi

–          Finansiell rapportering og regnskap

–          Årsoppgjør og likningspapirer

–          Økonomistyring

–          Konsolideringsverktøy

–          Midlertidig ledelse/Management for hire

–          Virksomhetsstyring

–          Børsnotering

–          IFRS implementering og oppdatering

–          Verdsettelse

–          Kjøp og salg av virksomheter (M&A)