Nyansatt

Rikard Eriksen til Uniconsult!

305_17_uniconsult_rikard_eriksen_220Rikard er en erfaren prosjektleder, med bakgrunn fra en rekke samfunnskritiske prosjekter. Flere av disse har vært blant Norges største leveranseprosjekter. Han har ledet prosjekter i alle faser, fra konseptutredning og behovskartlegging, til gjennomføring, innføring, gevinstrealisering og forvaltning. Hans spisskompetanse ligger i smidige og Lean-baserte metoder, samtidig som han har erfaring med etablerte prosjektrammeverk som PRINCE2 og Prosjektveiviseren.

Rikard har høy teknisk kompetanse, og involverer seg gjerne i problemstillinger knyttet til arkitektur og teknisk løsning. Han har også hatt rolle som funksjonell arkitekt, og er vant til å sette seg inn i forretningsmessige behov, og funksjonell løsning. Rikard har også erfaring som avdelingsleder, som blant annet innebærer personalansvar, faglig ledelse og ansvar for kompetanseutvikling. Sterk gjennomføringsevne, en effektiv tilnærming til prosjektarbeid og god utholdenhet er noen av egenskapene Rikard tar med seg inn til Uniconsult.

.