Prosjektledelse

Innledning
Prosjektledelse er et av Uniconsults fremste kompetanseområder. Våre konsulenter har lang og relevant erfaring fra både offentlig- og privat sektor som prosjektledere, delprosjektledere, programledere, rådgivere (prosjektstøtte), intern og ekstern QA. Prosjektledelse innebærer et overordnet ansvar for å imøtekomme prosjektets definerte målsetninger. I mange prosjekter støtter vi også kundens prosjektledere med metodikk og erfaring. Kombinasjonen av prosjektkunnskap, faglig spisskompetanse og lang erfaring fra ulike prosjekter og prosesser i statlig sektor, mener vi er en basis i forhold til vår intensjon om å bidra til måloppnåelse i prosjekter.

Metode og erfaringsbasert tilnærming
Vi tilbyr kun prosjektledere med lang og relevant erfaring fra praktisk prosjektgjennomføring. Dette gjør oss i stand til å identifisere og iverksette konkrete og praktiske tiltak – som fungerer. Vi har erfaring med ledelse av prosjekter i alle faser av utviklingsløpet, fra tidlig konsept-/idefase til ferdigstilt innføringsprosess og gevinstrealisering.
Våre prosjektledere har kompetanse på følgende områder:

  • Bruk av ulike typer ledelse og ledelsesmekanismer i prosjekt (f.eks. organisering, samarbeidsformer, interaktivitet, involvering, motivasjon og oppmerksomhet)
  • Oppfølging, kontroll og administrasjon
  • Rapportering
  • Informasjon (internt og eksternt)
  • Strategisk / politisk forankring
  • Praktisk risikostyring
  • Praktisk anvendelse av metoder, herunder metodikk/metoder for systemutvikling, krav og test
  • Utforming av sluttrapporter (teknisk/økonomisk og effektrapportering)

Kvalitetssystemet for området prosjekt- og prosessledelse er basert på PMIs prosessbaserte prosjektstandard.