Partnerskap

img_4666I Uniconsult er alle like mye verd og det reflekteres også gjennom eierskapsmodellen vår. Vi har tro på at hvis alle har en like stor del av fellesskapet så motiverer det til at vi bistår hverandre. Her hos oss er vi alle likeverdige eiere og det er full transparens vedrørende kompensasjon. Dette bidrar til å skape tillit og ønske om at alle skal gjøre det godt.

Vi ønsker å tiltrekke oss de beste menneskene og mener at gjennom vår eierskapsmodell skal alle som starter hos oss raskt føle seg som en del av fellesskapet.