Våre ansatte

Pål Haug

Pål (f. 1980) har jobbet som konsulent siden 2008, primært som prosjekt-, test- og prosessleder i digitaliseringsprosjekter og større transformasjoner i offentlig og privat sektor. Hans ekspertdomener inkluderer Olje/Gass bransjen, telekom, Forsvaret, Arbeid og velferd (NAV) og hjelpeorganisasjoner.

Pål er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og har teknisk erfaring fra utviklingsteam på leverandørsiden gjennom 2 års praktisk erfaring med SCRUM arbeidsmetodikk fra Statoil. Denne bakgrunnen gjør Pål i stand til å forstå hele verdikjeden i utvikling av IKT-systemer; fra behov oppstår, via utvikling og test, til produksjonssetting, drift/forvaltning og gevinstuttak. De siste årene har Pål jobbet som prosjektleder og rådgiver på kundesiden og kan bekle mange roller i digitaliseringsprosjekter.

Pål spesialiserer seg innenfor prosjekt-/programledelse og IKT-anskaffelser og er sertifisert i Prince2Practioner, MSP Foundation og MoP Foundation. Han er en erfaren foredrags-/kursholder, og holder kurs i grunnleggende og avansert prosjektledelse.

Siden mai 2015 har Pål vært sentral i planlegging og gjennomføring av Nærpolitireformen for Politiet. Han har også erfaring fra to andre, store offentlige transformasjoner: Moderniseringsprogrammet og Pensjonsreformen, begge i NAV.

Pål er en drivende, løsningsorientert og inkluderende prosjektleder. Hans arbeid preges av struktur, med fokus på leveranser og gevinster. Pål har stor interesse for teknologi og hvordan vi kan bruke dette i alle deler av samfunnet for å skape enklere, bedre og mer effektive tjenester for ansatte, innbyggere og kunder.